Varrobekæmpelse uden kemi


Varroabekæmpelse uden kemi


Den sikre strategi

Mange varroamider er en trussel for bifamilierne. De afledte sygdomme af varroamidens tilstedeværelse kaldes for "varroasyge". Vi har siden varroamidens indtog i Danmark behandlet bifamilierne efter Danmarks Biavlerforenings Sikre strategi: Droneyngelfraskæring, myresyrebehandling i august og oxalsyrebehandling i december. Formålet har været at holde midetrykket på et niveau hvor familierne klarer sig.

Behov for nye veje
I midlertid er der dukket nye virustyper op, som giver bidød. Årsagssammenhængen mellem overbehandling af bifamilier, resistens hos miderne, nye vira, bidød af hele familier er ikke afklaret, men det er brug for at gå nye veje. Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, der er stedet i Danmark, der forsker i bisygdomme, opfordre til at vi i højere grad kun behandler de bifamilier der har for mange varroamider. At vi på den måde støtter de familier der i virkeligheden selv er gode til at bekæmpe og styre varroatrykket i deres familie. 


Instituttet, med Per Kryger i spidsen, vil nu udbrede kendskabet til hvordan vi bliver bedre til at måle midetrykket i vores bifamilier. Ved tilføjelse af fx yngelfri perioder kan vi mindske opformering af varroamider. Måske kan vi undgå at syrebehandle bifamilierne eller vi kan få overblik over de bifamilier der klarer sig bedst/har færrest varroamider og satse på dem, snarere end familier der klarer sig mindre godt og som dør uden behandling.


Læs projektbeskrivelsen og se link til vejledninger

Video fra Per Kryger og Annette Bruuns besøg i Hørsholm Biavlerforening


Der har længe ligget vejledninger om alternative bekæmpelsesmetoder på varroa.dk, men vi trænger til at få det trænet i praksis.


I skolebigården 2024

I år går vi "all in"og vasker bier og tæller mider i alle 11 familier. Det gør vi 1 gang om måneden. Ugen før lægger vi indskudstavle i og tæller eventuelt varroanedfald her.Varroa-check-vaskere

                                                     Vi har anskaffet en del varroa-check-vaskere. Vi uddeler en 10                                                                 stykker og håber nogle af jer vil vaske og tælle i jeres familier og                                                             være med til at samle erfaringer om midetryk, behandling eller ej                                                            og familiernes overlevelsesevne.


Forebyggelse af mideformering

Vi fraskærer forseglede dronetavler i hele sæsonen som vi altid har gjort.
I skolebigården indlægger vi forebyggelse af mideformering.

Sidste år brugte vi fangstkassettemetoden til de 3 familier. I år sælger Bihuset fangstkassetter, så vi har bestilt 5 stykker. De er i restordre, men hvis de når frem blander vi nok de to metoder: Fangstkassette til  nogle familier og total yngelfratagelse til resten. Fangstkassetten kræver mere opmærksomhed end yngelfratagelse.


Ved begge metoder begrænser vi varroamidernes formeringsmulighed i en længere periode og antallet falder markant. 

Vaskekalender 2024 inkl. fangstkassette og/eller yngelfratagelse


Vi håber I vil være med - både i skolebigården og hjemme.


VejledningerVejledning til forebyggelsesmetoder


Foreningens vejledning til total yngelfratagelse, inspireret af projektets


Fra projektets hjemmeside     /  Fra varroa.dk


Læs temahæfterne:
Fra februar 2019: Varroatolerance i Danmark - De første skridt

Fra juli 2022: Varroa - den sikre strategi - scroll ned og find hæftet


Læs Per Krygers artikler om forsøget på Flakkebjerg i tidsskrift for biavl:

December 2022    og    Marts 2023