Begynderkursus

Begynderkursus


Begynderkursus 2023 


De sidste 23 år har vi afholdt begynderkursus. Det er en god måde at komme i gang med biavl. Der er trods alt en del ting der er rare at vide på forhånd.

Nogle anskaffer sig bier med det samme, mens andre venter til næste sæson - og nogle opdager at det slet ikke er noget for dem.


Læs Lone og Jans beretning om at være nye biavlere


Alt er muligt og gennem kurset finder du nok ud af hvad der passer dig bedst.

Kurset koster 350 kr.

Vi holder kurset på Gribskolen, Græsted Stationsvej 10, 3230 Græsted.
Undervisningen bliver tirsdage kl. 19.00-21.30.

En af gangene veksles til et foredrag, der er fælles med resten af foreningen og dagen flyttes til en onsdag. Det bliver nok enten 4. eller 5. kursusgang.


I skolebigården omsætter vi teori til praksis og kommer gennem hele bisæsonen. Skolebigården holder åbent om onsdagen når vi når til maj måned og er for alle i foreningen.


Vil du gerne på begynderkursus så kontakt:

Mette Simonsen

E-mail: formanden@kvbb-biavl.dk

Tlf.: 30 11 47 74

Skriv hvor mange du vil tilmelde. Udover navne og email skal vi også bede om dit postnummer.


Vel mødt!


Skolebigården er onsdage. Første gang 3. maj.

 

1. gang - tirsdag 14. marts  1. Introduktion

 • Præsentation af holdet
 • Præsentation af biavlersamfundet
 • Præsentation af honningbifamilien og hvad laver de lige nu
 • Bier i Danmark


2. gang - tirsdag 21. marts.  2. Forår i bigården

 • Bigårdens placering og indretning
 • Biavlerens redskaber og påklædning
 • Stadetyper - fordele og ulemper
 • Driftsformer


3. gang - tirsdag 28. marts. Sommer i bigården

 • Hvad skal man gøre?
 • Hvordan skal man gøre?
 • Hvorfor gør man det?
 • Hvad gør man ved en sværm?
 • Hvordan laver man en ny bifamilie?


4. gang - tirsdag 11. april. Honningbehandling og efterår

 • Slyngning og honningbehandling
 • Opbevaring af honning
 • Hygiejneregler
 • Indvintring
 • Foder og fodertyper
 • Rammevask og voksbehandling


5. gang - Onsdag 19. april. Foredrag for hele foreningen 

 • Vi inviterer en foredragsholder og mødes i kantinen til foredrag, spørgsmål, kaffe/te og kage.


6. gang -  tirsdag 25. april. Sundhed og sygdom

 • Biernes sygdomme
 • Biavlernes sygdomme/allergi
 • Afslutning


Endnu en gang - tirsdag 20. februar 2024. Udvintring

 • Tjek af foder
 • Forårsrengøring
 • Klargøring af rammer og vokstavler


Sommer i skolebigården

Hver onsdag fra 3. maj til midt i august for alle medlemmer og for nybegynderkursisterne.

Kl 19:00 mødes vi i Skolebigården, Mårumvej 59, 3230 Græsted

 • Teorien omsat til praksis
 • Bierne passes
 • Vi slynger honning
 • Vi laver nye bi-familier o.m.m

Vi indlægger et par kursusdage mere over året, fordi der har været ønsker om at være med til slutfodring (hvor skolebigården er lukket), og om at få en genopfriskning i starten af året om forårsfodring og andre opmærksomhedspunkter. 


Medlemskab

Vil du melde dig ind i foreningen med det samme foregår det via hjemmesiden under

Bliv medlem   Indmeldelse sker via Danmarks Biavlerforening. Vi får besked om nyindmeldte en gang om måneden. Medlemskab er ikke en forudsætning for at deltage på begynderkurset og indmeldelse giver ikke automatisk en plads på begynderkurset.

Medlemskab gælder hele husstanden.