Sygdom og varroa

Bisygdomme og varroa


Dronepuppe med varroamider


Vi vil alle sammen gerne have sunde og raske bier.

Det har vi ved

dels at holde varroamiderne hos bierne nede,

dels ved at være opmærksomme på 'unormal' lugt og adfærd hos bierne og 

ved at få bierne synet hos en kyndig biavler når vi handler eller flytter bier.
Varroa

I KVBB følger vi Danmarks Biavlerforenings såkaldt 'Sikre strategi' for bekæmpelse af varroa.

Dvs. vi fraskærer dronetavler i løbet af sæsonen, vi myresyrebehandler i august og vi oxalsyrebehandler i december. Mange varroamider i bierne svækker deres immunforsvar og er derved med til at gøre dem modtagelige for andre bisygdomme.

Læs mere om den sikre strategi og se vejledninger på www.varroa.dk


Flytning og salg/køb af bier

Det er sælger af bier - eller ejer der flytter mellem bigårde/marker/bestøvning - der har ansvaret for at få bierne synet og erklæret sygdomsfri, så bierne kan få en flytteattest.


Når du skal have fat i en kyndig biavler skal du ind på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside og melde dig til Det centrale bigårdsregister på https://cbr.pdir.dk/


Du logger på med din MitID, oprette din bigård og så kan du rekvirere en kyndig biavler til at syne dine bier. Det er lovpligtigt at registre sin bigård i registret. Hvis der udbryder alvorlige bisygdomme i dit område skal dine bier muligvis synes af biinspektøren. Registreringen skal give overblik over bigårde, så alle kan blive tjekket.


Der findes en vejledning som det nok er værd at kigge på før du går i gang:

Vejledning til oprettelse i Det centrale bigårdsregister  >


Renparringsområder

I Det centrale bigårdsregister er områder der bruges til renparring også indtegnet. Det betyder at du får besked om 'no-go' hvis du bestiller en biflytning ind i et renparingsområde. At flytte bierne ind i et sådan område betyder at det avlsarbejde der foregår her bliver ødelagt, og det kan være en dyr affære.


Bisygdomme

Bier kan få forskellige virussygdomme og værst af alt bipest.

Læs om bisygdomme på Danmarks biavlerforenings hjemmeside  >

Har du mistanke om bipest skal du kontakte den lokale biinspektør.

På bigårdsregistrets hjemmeside: https://cbr.pdir.dk/ kan du se hvem der er biinspektør i dit område og du kan se områder med udbrud af bisygdomme.