Resultat 2023


Varroabekæmpelse uden kemi 2023


2023 var første år med bivask og midetælling

Vi vaskede med 93 % husholdningssprit. Det er den metode der er mest effektiv.


I skolebigården 2023

Vi afsatte tre familier til projektet. Dvs. vi målte midetrykket løbende og satte dronningen i fangsttavle (fangstkassette) i en periode på 28 dage.
Ugen før satter vi indskudsbakke i familierne for at måle på en uges nedfald af mider.

Den 21. juni begyndte vi dronningeindespærring i fangstkassette i 28 dage. Se folderen "Fangstavle" eller Varroahæftet side 51.


Skolebigårdens to-do-kalender for varroa uden kemi

Den 3. og 31. maj, 28. juni og 2. august sætter vi indskudsbakke i.
Den 10. maj, 7. juni, 5. juli og 9. august vasker vi biprøve på 300 bier.


Resultat

3. maj: 0 mider i indskudsbakkerne. 10. maj: 0 mider i vaskeprøverne
31. maj: 0 mider i indskudsbakkerne. 7. juni: 0 mider i vaskeprøverne
28. juni: 0 mider i indskudsbakkerne. 5. juli: 1 mide i en af vaskeprøverne

2. august: 0 mider i indskudsbakkerne. 9. august: 0 mider i vaskeprøverne


De tre familier fik ikke myresyrebehandling, men de fik oxalsyrebehandling i starten af december, som opfølgning på og til sammenligning med de øvrige familier.


Nedfald af varroamider 12 dage efter oxalsyrebehandlingen:

1: 130,  4: 85,  5: 40.
Familierne der ikke indgik i projektet og både er myre- og oxalsyrebehandlet:

9: 275,  10: 140,  11: 50,  14: 300,  16: 275,  17:75.


De 3 forsøgsfamilier ligger således ikke bemærkelsesværdigt højt - snarere tværtimod.
De er alle tre godt i gang her i maj 2024. De slap for at få myresyrebehandling i august.