Skolebigården

Vi mødes i skolebigården


Vi passer bierne i skolebigården
Det nye hus skulle males
Nyslynget honning er en delikatesse

Skolebigården er foreningens omdrejningspunkt. Familierne er vores aktiv og biernes honning er en væsentlig del af foreningens indtægter. Det er også her vi har vores klubhus, hvor vi mødes om sommeren.


Skolebigården holder åbent onsdag aften kl. 19.00-? hver uge fra ca. 1. maj til midt i august. Her fortsætter begynderkursets praktiske del. De mere erfarne biavlere samler en gruppe omkring et bistade og gennemgår bifamilien, så alle lære at se forskel på arbejderbier, droner og en dronning. Hen over sæsonen gennemgås de forskellige opgaver der er med en bifamilie og alle får mulighed for at praktisere biavl.


Foreningens bifamilier passes således samtidig. Nogle af begynderholdet, andre af de øvrige foreningsmedlemmer. Der uddeles et ugebrev med aftenens opgaver og øvrige praktiske informationer eller forhold man bør være opmærksom på ’for tiden’ – både i skolebigården og i sin egen biavl.


Når alle familier er passet hiver vi termokanderne frem og måske har nogen bagt en kage og så er der fri mulighed for at den mindre erfarne spørger den mere erfarne eller vi udveksler erfaringer med bier, materiel, honningsalg m.m.


Uanset hvor få eller mange år man har haft bier kan man som regel få et par nye ideer eller nogle gode historier fra hinanden.


Honningslyngning

To gange om året slynger vi honning fra foreningens bifamilier. Forårshonningen slynges før sankt Hans. Det er en fest hvor vi også laver pandekager og efter slyngearbejdet spiser dem med flødeskum og nyslynget honning. Det foregår på Gribskolen i Græsted. Foreningen tager en spand honning fra til foreningssalg, resten sælges til begynderkursisterne og medlemmerne.

Sommerhonningen slynges første uge i august. Her finder vi slyngested fra år til år fordi skolen er sommerferielukket. Det er uden pandekager, men en fest alligevel.


Arbejdsdag(e)

En lørdag ca. midt i april og omkring 1. september holder vi arbejdsdag i skolebigården fra 10-14. Materiellet skal renses og pakkes ned for vinteren, bierne fodres og måske skal der klippes hæk, buske etc. Foreningen giver frokost. 


Oxalsyrebehandling og glædelig jul

Vinteren er stille i skolebigården, men omkring 1. december skal bifamilierne oxalsyrebehandles for at holde varroamiderne nede. Vi mødes i skolebigården og behandler familierne. Efterfølgende siger vi glædelig jul over en småkage og en kop kaffe/æblegløgg.

                                                                 Medlemmerne kan få oxalsyre med hjem til egne familier.