Varrobekæmpelse uden kemi


Varroabekæmpelse uden kemi


Den sikre strategi

Mange varroamider er en trussel for bifamilierne. De afledte sygdomme af varroamidens tilstedeværelse kaldes for "varroasyge". Vi har siden varroamidens indtog i Danmark behandlet bifamilierne efter Danmarks Biavlerforenings Sikre strategi: Droneyngelfraskæring, myresyrebehandling i august og oxalsyrebehandling i december. Formålet har været at holde midetrykket på et niveau hvor familierne klarer sig.

Behov for nye veje
I midlertid er der dukket nye virustyper op, som giver bidød. Årsagssammenhængen mellem overbehandling af bifamilier, resistens hos miderne, nye vira, bidød af hele familier er ikke afklaret, men det er brug for at gå nye veje. Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, der er stedet i Danmark, der forsker i bisygdomme, opfordre til at vi i højere grad kun behandler de bifamilier der har for mange varroamider. At vi på den måde støtter de familier der i virkeligheden selv er gode til at bekæmpe og styre varroatrykket i deres familie. 


Instituttet, med Per Kryger i spidsen, vil nu udbrede kendskabet til hvordan vi bliver bedre til at måle midetrykket i vores bifamilier. Ved tilføjelse af fx yngelfri perioder kan vi mindske opformering af varroamider. Måske kan vi undgå at syrebehandle bifamilierne eller vi kan få overblik over de bifamilier der klarer sig bedst/har færrest varroamider og satse på dem, snarere end familier der klarer sig mindre godt og som dør uden behandling.


Læs projektbeskrivelsen og se link til vejledninger

Video fra Per Kryger og Annette Bruuns besøg i Hørsholm Biavlerforening


Der har længe ligget vejledninger om alternative bekæmpelsesmetoder på varroa.dk, men vi trænger til at få det trænet i praksis.


I skolebigården 2023

Måske vi får besøg af Per Kryger/projektet i løbet af sommeren, og ellers i 2024. Projektet tager rundt om sommeren. Planen er at der om vinteren gives mere teoretisk viden, via webinarer.


I skolebigården afsætter vi tre familier til projektet. Dvs. vi måler midetrykket løbende og vi sætter dronningen i fangsttavle (fangstkassette) i en periode på 28 dage.
Vi måler midetrykket ved "vaskemetoden med husholdningssprit" som det beskrives i "Varroa - den sikre strategi" fra juli 2022, side 18. Ugen før sætter vi indskudsbakke i familierne for at måle på en uges nedfald af mider.

Den 21. juni begynder vi dronningeindespærring i fangstkassette i 28 dage. Se folderen "Fangstavle" eller Varroahæftet side 51.


Vi håber I vil være med - både i skolebigården og hjemme.


Skolebigårdens to-do-kalender for varroa uden kemi

Den 3. og 31. maj, 28. juni og 2. august sætter vi indskudsbakke i.
Den 10. maj, 7. juni, 5. juli og 9. august vasker vi biprøve på 300 bier.


3. maj: 0 mider i indskudsbakkerne. 10. maj: 0 mider i vaskeprøverne
31. maj: 0 mider i indskudsbakkerne. 7. juni: 0 mider i vaskeprøverne
28. juni: 0 mider i indskudsbakkerne. 5. juli: 1 mide i en af vaskeprøverne

2. august: 0 mider i indskudsbakkerne. 9. august: 0 mider i vaskeprøverne


Læs projektbeskrivelsen og se link til vejledninger


Læs temahæfterne:
Fra februar 2019: Varroatolerance i Danmark - De første skridt

Fra juli 2022: Varroa - den sikre strategi - scroll ned og find hæftet


Læs Per Krygers artikler om forsøget på Flakkebjerg i tidsskrift for biavl:

December 2022    og    Marts 2023