Generalforsamling 2023


Kronborg Vestre Birk Biavlerforening

afholder

ordinær generalforsamling 2023

onsdag den 15. november 2023 kl. 19.00.


Sted: Kantinen, Gribskolen, Græsted Stationsvej 10, 3230 Græsted.


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsens beretning


3. Fremlæggelse af regnskab


4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse


5. Forslag fra medlemmerne


6. Valg af formand


7. Valg af bestyrelse og suppleant


8. Valg af revisor


9. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes pr. brev eller e-mail til formanden, så de modtages senest 8. november.


Foreningen byder på kaffe og ostemad.


Efter generalforsamlingen går vi videre til kåring af  

Birkets Bedste Honning

Medbring et glas af din bedste honning og få den kåret af dine kolleger. 
Se de tidligere års vindere her

/ Bestyrelsen