Om os

Om os


Vores foreningshus
Fra en festlig anledning

Foreningen havde stiftende generalforsamling den 25.1.1941 og holdt i mange år til i en garagebygning på Mårum Savværk. I 1970 blev foreningen tilbudt jordstykket på Mårumvej 59, så garagen - og dermed foreningen - blev flyttet og skolebigården blev etableret.


Der har været stigende interesse for biavl i de senere år, så der blev efterhånden trangt omkring kaffebordet efter skolebigårdsaftenerne.


I 2012-2013 kunne foreningen købe et sommerhus og få det flyttet til grunden. Huset er bygget om, der er tapetseret og malet indvendigt og udvendigt, der er skaffet borde og stole. Bierne har leveret honning som medlemmer har solgt ved honning-jordbærdage, der er søgt fondsmidler og sponsorkontakt, så foreningen har kunne rejse penge og materialer til formålet. Vi har haft ekstra arbejdsdage hvor mange har givet en hånd med, så med en fælles indsats er det lykkedes at få en rigtig god ramme for vores foreningsaftener - også når det regner.


Foreningens formål

- at virke til fremme og forståelse af bier og biavl i Gribskov Kommune og omegn

- at opnå formålet gennem møder, foredrag, kurser, udstillinger og praktisk vejledning i biavl

- at opretholde en foreningsbigård, der skal bruges til undervisning og ved honningsalg at støtte foreningens økonomi.