Pollenprojekt

C.S.I Pollenprojekt - afsluttet


Pollenindsamling fra 3 familier

C.S.I står for ’Citizen Scientist Investigation on Pollen’; Borgervidenskabsmandens pollenprojekt. 

Projektet gennemføres i flere europæiske lande og er en stor kortlægning af biernes pollenindsamling i mange forskellige miljøer. Det kræver en indsats fra mange biavlere, så deraf navnet.


Pollendiversitet er en forudsætning for at bierne får et balanceret indtag af proteiner, fedtsyre og mineraler. Lav pollendiversitet har derfor betydning for bifamiliens livskraft.


I Danmark er projektet en udvidelsen af projektet ’Biernes fødegrundlag’, som Danmarks Biavlerforening, med Asger Søgaard Jørgensen, står i spidsen for.


KVBB har deltaget i projektet i 2014 og 2015 og i den forbindelse fået analyseret pollenindsamlingerne fra skolebigården. I skemaerne kan man se fra hvilke planter/plantefamilier der er indsamlet pollen ved de enkelte indsamlinger og en opgørelse over hvor mange gange i sæsonen en plante optræder i indsamlingen.


Pollenanalyse 2014.pdf  >                          Pollenanalyse 2015  >


Pollenfælde med gitter og opsamlingsskuffe.
Bierne smyger sig gennem pollenfældens huller

Gitteret gik ned

Hele sæsonen 2014 og 2015 indsamlede tre bifamilier i skolebigården pollen til projektet. Hver 3. uge og i alt ni gange blev døren i pollenfælderne smækket og først lukket op et par dage senere. I de dage bliver pollenbukserne trukket af de flittige pollensamlere når de åler sig ind gennem dørhullerne på vej ind i stadet.


Pollenklumperne falder ned i en lille skuffe og indsamles til efterfølgende farvesortering og dybfrysning. Der tælles først pr. bifamilie og så hældes familiernes pollen sammen og vi får et fælles resultat for skolebigården. Sidst i september blev prøverne sendt ind til projektet.


Leveringen lettere ustabil

Familiernes leverancer var ikke lige stabile. Et par familier har haft en omtumlet sommer med dronningeløse perioder og så samler de meget få pollen. En familie fandt ud af at sno sig nedenom og gennem en sprække. De blev dog opdaget og sprækken stoppet til. Det var sjovt at følge at de tre familier kunne have meget forskellige farver pollen i skuffen og at de altså ikke bare følger efter hinanden ud i det blå.


Nedenfor udsnit af tre pollenskuffer indsamlet i samme dage.

Udsnit af pollen