Grøn voks

Grøn voks

Med 'grøn' voks menes voks, der bruges til/kommer fra bifamilier der varroabehandles uden brug af medicin eller pesticider. Følger man Danmarks Biavlerforenings strategi for varroabehandling bruger man dronefraskæring og behandling med organiske syre der er naturligt hjemmehørende i biernes miljø. Dvs. primært myresyre og oxalsyre.

Disse bekæmpelsesmidler ophober sig ikke i voksen og de går ikke i honningen. Det er godt for bierne og det er godt for kvaliteten af vores honning.


Siden 2016 har foreningen afleveret og modtaget voks fra Max Guldkjærs/Bibutikken grønne vokspulje i Græsted. 


Grøn voks forudsætter at vi kun afleverer voks til afsmeltning som vi 'kender'. Dvs. køber du en  bifamilie eller voks af ukendt oprindelse, så aflever rammerne i selvstændig pakning og sig det til Max. Så bliver det omsmeltet separat og du får det vekslet til grøn voks.


Du underskriver en 'tro-og-love-erklæring' hos Max, når du tilmelder dig den grønne pulje.


Vi har fået lavet en kemisk analyse af voksen fra 2017 og her var ingen tegn på pesticidrester eller lignende uønskede stoffer. Max får lavet en årlig voksanalyse.


Se voksanalyse 2017 >


Side 1: Vurdering: I det analyserede bivoks er der ingen målelige rester.


Læs mere om varroa og voks på biavl.dk