Overvågningsbigård

Overvågningsbigård


Foreningen er tilmeldt Danmarks Biavlerforenings projekt om overvågningsbigårde.


Biavl i Danmark skal holde med nogle af de skadedyr vi kan se er dukket op andre steder i Europa. Det gælder bl.a. den lille stadebille, der huserer i Syditalien, og den gulbenede hveps der er set flere steder i Europa.


Desuden skal vi generelt overvåge biernes sundhedstilstand, for at få et fælles billede af om bierne er ekstra udsatte og herved forsøge at finde årsagerne.


Det betyder at vi den første uge i hver (sommer)måned tjekker opsatte bille- og hvepsefælder og vurdere sundhedstilstanden hos udvalgte bifamilier.


Er du interesseret i at være med i arbejdet, så kontakt Dorte Garrit, tlf.: 21 42 24 95Billefælde

Der anbringes en billefælde mellem 2. og 3. ramme i det øverste magasin. Der skal kun bruges

en fælde ad gangen. Tages en fælde ud i løbet af sæsonen kan den erstattes af en ny.


Hvepsefælder

Fælderne skal helst hænge lyst ellers går hvepsene ikke i dem. Som lokkemad i fælderne bruges øl.


Undersøgelse

Den første uge i hver måned skal fælderne gennemses og bifamilierne observeres.


Fælderne tømmes/renses og gøres klar til indsamling. Efter en uge undersøges de for fangst.

Billefælderne undersøges for fangst. Det noteres hvad der er fanget i dem, hvis det er tydeligt, fx myrer, ørentviste, etc. Er der biller i fælden, tømmes den for olie, pakkes i en plasticpose og opbevares i fryseren. Indsendes senere til Per Kryger.

I hvepsefælderne tælles antal almindelig gedehams, stor gedehams og evt. Vespa velutina. Er der mange hvepse skal det bare være ca. antal.


Sygdomstegn

Alle bistader der indgår i overvågningen gennemses for tegn på:

Kalkyngel

Sækyngel

Deform vinge virus

Bugløb


Bifamilien. Herudover vurderes:

Bistyrke

Yngelsætning


Læs mere om gulbenet hveps på Naturstyrelsens hjemmeside  >


Læs mere om den lille stadebille på varroa.dk  >