Opfølgning på aktiviteter

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

 

Biavl mellem Kattegat og Gribskov

Opfølgning på aktiviteter

 

Det kan være vi efterfølgende vil dele nogle billeder, artikler, hjemmesider mm.

Det sætter vi ind her.

 

Udrensningstest - nålestiksmetoden

Test om din dronnings anlæg for udrensning af døde bier er godt nok. God udrensning er med til at holde sygdom nede. Nålestiksmetode.pdf >

 

Tilsætning af dronning i gitterbur

Se vejledning fra Bihuset på youtube her

 

Foredrag: Hvem dræber honningbierne?

Christa Escasaín Berg har skrevet artiklen på baggrund af sit bachelorprojekt og en del af denne viden dannede baggrund for foredraget 13. april.

Hvem dræber honningbierne?

Artikel i 'Aktuel naturvidenskab' nr. 4, 2013 >

 

 

Opfølgning på studiekreds om (forhindring af) sværmning

Oplæg med grunde til, tegn på, forhindring af mm. sværmning:

Opmærksomhed på sværmning.pdf >

 

Opfølgning på studiekreds om optimering af honningudbyttet

Artiklerne om Einar Aruds todronningdrift kan hentes på Norges Birøkterlags hjemmeside

De er samlet til en: Driftteknik/todronningdrift

 

Om propolis.pdf >

 

 

Sæbe-cremekursus 23. januar

Charlotte Olden-Jørgensen har opskrifter på www.krydderuglen.dk

 

 

 

 

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening - E-mail: formanden snabela kvbb-biavl.dk - Skolebigård: Mårumvej 59, 3230 Græsted