Opfølgning på aktiviteter

Opfølgning på aktiviteter


Det kan være vi efterfølgende vil dele nogle billeder, artikler, hjemmesider mm.

Det sætter vi ind her.


Sensorik - materiale fra workshoppen

Dias i pdf  >

Aromahjul.pdf  >

Analyseskema.pdf  >


Opfølgning på studiekreds om (forhindring af) sværmning

Oplæg med grunde til, tegn på, forhindring af mm. sværmning:

Opmærksomhed på sværmning.pdf  >


"Kost, spand og knofedt"

Rengøring og sterilisering af stader >


Udrensningstest - nålestiksmetoden

Test om din dronnings anlæg for udrensning af døde bier er godt nok. God udrensning er med til at holde sygdom nede. Nålestiksmetode.pdf  >


Tilsætning af dronning i gitterbur 

Se vejledning fra Bihuset på youtube her



Opfølgning på studiekreds om optimering af honningudbyttet

Artiklerne om Einar Aruds todronningdrift kan hentes på Norges Birøkterlags hjemmeside

De er samlet til en: Driftteknik/todronningdrift


Om propolis.pdf  >


Sæbe-cremekursus

Charlotte Olden-Jørgensen har opskrifter på www.krydderuglen.dk


Foredrag: Hvem dræber honningbierne?

Christa Escasaín Berg har skrevet artiklen på baggrund af sit bachelorprojekt og en del af denne viden dannede baggrund for foredraget 13. april.

Hvem dræber honningbierne?

Artikel i  'Aktuel naturvidenskab' nr. 4, 2013  >



Kronborg Vestre Birks Biavlerforening


Biavl mellem Kattegat og Gribskov


Kronborg Vestre Birks Biavlerforening   -   E-mail: formanden snabela kvbb-biavl.dk   -   Skolebigård: Mårumvej 59, 3230 Græsted