Opfølgning på aktiviteter

Opfølgning på aktiviteter


Det kan være vi efterfølgende vil dele nogle billeder, artikler, hjemmesider mm.

Det sætter vi ind her.


Sensorik - materiale fra workshoppen

Dias i pdf  >

Aromahjul.pdf  >

Analyseskema.pdf  >


Opfølgning på studiekreds om (forhindring af) sværmning

Oplæg med grunde til, tegn på, forhindring af mm. sværmning:

Opmærksomhed på sværmning.pdf  >


"Kost, spand og knofedt"

Rengøring og sterilisering af stader >


Udrensningstest - nålestiksmetoden

Test om din dronnings anlæg for udrensning af døde bier er godt nok. God udrensning er med til at holde sygdom nede. Nålestiksmetode.pdf  >


Tilsætning af dronning i gitterbur 

Se vejledning fra Bihuset på youtube herOpfølgning på studiekreds om optimering af honningudbyttet

Artiklerne om Einar Aruds todronningdrift kan hentes på Norges Birøkterlags hjemmeside

De er samlet til en: Driftteknik/todronningdrift


Om propolis.pdf  >


Sæbe-cremekursus

Charlotte Olden-Jørgensen har opskrifter på www.krydderuglen.dk


Foredrag: Hvem dræber honningbierne?

Christa Escasaín Berg har skrevet artiklen på baggrund af sit bachelorprojekt og en del af denne viden dannede baggrund for foredraget 13. april.

Hvem dræber honningbierne?

Artikel i  'Aktuel naturvidenskab' nr. 4, 2013  >Kronborg Vestre Birks Biavlerforening


Biavl mellem Kattegat og Gribskov


Kronborg Vestre Birks Biavlerforening   -   E-mail: formanden snabela kvbb-biavl.dk   -   Skolebigård: Mårumvej 59, 3230 Græsted