Begynderkursus

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

 

Biavl mellem Kattegat og Gribskov

Begynderkursus

 

Vi starter nyt kursus 20. marts 2018.

 

De sidste 18 år har vi afholdt begynderkursus. Det er en god måde at komme i gang med biavl. Der er trods alt en del ting der er rare at vide på forhånd.

Nogle anskaffer sig bier med det samme, mens andre venter til næste sæson - og nogle opdager at det slet ikke er noget for dem.

 

Alt er muligt og gennem kurset finder du nok ud af hvad der passer dig bedst.

Kurset koster 350 kr.

Det holdes på Gribskolen, Græsted. Græsted Stationsvej 10, 3230 Græsted.

Kl. 19.00-21.30.

 

Vil du gerne på begynderkursus så kontakt

 

Mette Simonsen

E-mail: formanden@kvbb-biavl.dk

Tlf.: 30 11 47 74

 

Vel mødt!

 

OBS: Begynderkurset tirsdage.

Foredragsaften og skolebigården er onsdage.

 

1. gang - 20. marts 2018. Introduktion

 • Præsentation af holdet
 • Præsentation af biavlersamfundet
 • Præsentation af honningbifamilien og hvad laver de lige nu
 • Bier i Danmark
 • Bigårdens placering og indretning

 

2. gang - 3. april 2018. Vinter og forår i bigården

 • Udvintring
 • Biavlerens redskaber og påklædning
 • Stadetyper - fordele og ulemper
 • Driftsformer

 

3. gang - 10. april 2018. Sommer i bigården

 • Hvad skal man gøre?
 • Hvordan skal man gøre?
 • Hvorfor gør man det?
 • Hvad gør man ved en sværm?
 • Hvordan laver man en ny bifamilie?

 

4. gang - OBS: onsdag 18. april 2018. Foredrag i kantinen, Gribskolens kantine.

 

Foredrag med Ole Sam Nielsen, alt muligt bi-mand fra Hillerød.

 

5. gang - 24. april 2018. Honningbehandling og efterår

 • Slyngning og honningbehandling
 • Opbevaring af honning
 • Hygiejneregler
 • Indvintring
 • Foder og fodertyper
 • Rammevask og voksbehandling

 

6. gang - 1. maj 2018. Sundhed og sygdom

 • Biernes sygdomme
 • Biavlernes sygdomme/allergi
 • Afslutning

 

Sommer i skolebigården

Hver onsdag fra 9. maj til midt i august.

Kl 19:00 mødes vi i Skolebigården, Mårumvej 59, 3230 Græsted

 • Teorien omsat til praksis
 • Bierne passes
 • Vi slynger honning
 • Vi laver nye bi-familier o.m.m

 

Medlemskab

Vil du melde dig ind i foreningen med det samme foregår det via hjemmesiden under

For medlemmer > Indmeldelse sker via Danmarks Biavlerforening. Vi får besked om nyindmeldte en gang om måneden. Medlemskab er ikke en forudsætning for at deltage på begynderkurset og indmeldelse giver ikke automatisk en plads på begynderkurset.

Medlemskab gælder hele husstanden.

 

Vi synes man skal have lov at arbejde med bierne 'live' før man eventuelt bestemmer sig for biavl. Derfor kan begynderkursister være medlem for lokalforeningskontingentet = 80 kr. året ud. Vi opkræver lokalkontingentet i maj når vi starter i skolebigården.

Melder du dig fuldt ind i foreningen via Danmarks Biavlerforening inden da, er kontingentet indeholdt. Se hvad du får for det fulde kontingent under Bliv medlem >

 

 

 

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening - E-mail: formanden snabela kvbb-biavl.dk - Skolebigård: Mårumvej 59, 3230 Græsted