Begynderkursus

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

 

Biavl mellem Kattegat og Gribskov

Begynderkursus

 

Vi starter nyt kursus tirsdag d. 19. marts 2019.

 

 

De sidste 19 år har vi afholdt begynderkursus. Det er en god måde at komme i gang med biavl. Der er trods alt en del ting der er rare at vide på forhånd.

Nogle anskaffer sig bier med det samme, mens andre venter til næste sæson - og nogle opdager at det slet ikke er noget for dem.

 

Læs Lone og Jans beretning om at være nye biavlere

 

Alt er muligt og gennem kurset finder du nok ud af hvad der passer dig bedst.

Kurset koster 350 kr.

Det holdes på Gribskolen, Græsted. Græsted Stationsvej 10, 3230 Græsted.

Tirsdage kl. 19.00-21.30.

Obs på at det indlagte foredrag ligger en onsdag og at skolebigården holder åbent om onsdagen når vi når til maj måned.

 

Vil du gerne på begynderkursus så kontakt

 

Mette Simonsen

E-mail: formanden@kvbb-biavl.dk

Tlf.: 30 11 47 74

 

Vel mødt!

 

 

Foredragsaften og skolebigården er onsdage.

 

1. gang - 19. marts 2019. Introduktion

 • Præsentation af holdet
 • Præsentation af biavlersamfundet
 • Præsentation af honningbifamilien og hvad laver de lige nu
 • Bier i Danmark
 • Bigårdens placering og indretning

 

2. gang - 26. marts 2019. Vinter og forår i bigården

 • Udvintring
 • Biavlerens redskaber og påklædning
 • Stadetyper - fordele og ulemper
 • Driftsformer

 

Formodentlig bliver 3. eller 4. gang det foredrag der indgår i begynderkurset, hvor alle i foreningen inviteres.

3. gang - 2019. Sommer i bigården

 • Hvad skal man gøre?
 • Hvordan skal man gøre?
 • Hvorfor gør man det?
 • Hvad gør man ved en sværm?
 • Hvordan laver man en ny bifamilie?

 

4. gang - OBS: 2019. Foredrag i kantinen, Gribskolens kantine.

 

Foredrag

 

5. gang - 23. april. Honningbehandling og efterår

 • Slyngning og honningbehandling
 • Opbevaring af honning
 • Hygiejneregler
 • Indvintring
 • Foder og fodertyper
 • Rammevask og voksbehandling

 

6. gang - 30. april 2019. Sundhed og sygdom

 • Biernes sygdomme
 • Biavlernes sygdomme/allergi
 • Afslutning

 

Sommer i skolebigården

Hver onsdag fra maj til midt i august.

Kl 19:00 mødes vi i Skolebigården, Mårumvej 59, 3230 Græsted

 • Teorien omsat til praksis
 • Bierne passes
 • Vi slynger honning
 • Vi laver nye bi-familier o.m.m

 

Medlemskab

Vil du melde dig ind i foreningen med det samme foregår det via hjemmesiden under

For medlemmer > Indmeldelse sker via Danmarks Biavlerforening. Vi får besked om nyindmeldte en gang om måneden. Medlemskab er ikke en forudsætning for at deltage på begynderkurset og indmeldelse giver ikke automatisk en plads på begynderkurset.

Medlemskab gælder hele husstanden.

 

 

 

 

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening - E-mail: formanden snabela kvbb-biavl.dk - Skolebigård: Mårumvej 59, 3230 Græsted