Generalforsamling 2020


Kronborg Vestre Birk Biavlerforening

afholder

ordinær generalforsamling

onsdag d. xx kl. 19.00.


Generalforsamlingen i november 2020 udsættes til februar 2021 grundet coronarestriktioner og forsamlingsforbud af over 10 personer.
Medlemmer modtager en ny indkaldelse

Sted: Kantinen på Gribskolen, Stationsvej 10, 3230 Græsted


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsens beretning


3. Fremlæggelse af regnskab


4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse


5. Forslag fra medlemmerne


6. Valg af formand


7. Valg af bestyrelse og suppleant


8. Valg af revisor


9. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes pr. brev eller e-mail til formanden, så de modtages senest 4 dage før generalforsamlingen.


Foreningen byder på kaffe og ostemad.


Birkets Bedste Honning

Efter generalforsamlingen kårer vi ”Birkets Bedste Honning 2020”.


Kåringen foregår ved ”blindsmagning”, så medbring et anonymiseret glas af din bedste honning.


/ Bestyrelsen

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening


Biavl mellem Kattegat og Gribskov


Kronborg Vestre Birks Biavlerforening   -   E-mail: formanden snabela kvbb-biavl.dk   -   Skolebigård: Mårumvej 59, 3230 Græsted