Generalforsamling 2020


Kronborg Vestre Birk Biavlerforening

afholder

ordinær generalforsamling 2020

onsdag den 21. april 2021 kl. 19.00.


Generalforsamlingen i november 2020 er udsat til 21. april 2021 grundet coronarestriktioner.
Medlemmer modtager en ny indkaldelse

Sted: virtuelt via Zoom, da vi ikke kan mødes. Medlemmer modtager link og materiale den 14. april.


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsens beretning


3. Fremlæggelse af regnskab


4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse


5. Forslag fra medlemmerne


6. Valg af formand


7. Valg af bestyrelse og suppleant


8. Valg af revisor


9. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes pr. brev eller e-mail til formanden, så de modtages senest 4 dage før generalforsamlingen.


Foreningen byder på kaffe og ostemad (ja - det bliver så ikke i år desværre)


Birkets Bedste Honning

må vi desværre aflyse for 2020.


/ Bestyrelsen