Generalforsamling 2019

Kronborg Vestre Birk Biavlerforening

afholder

ordinær generalforsamling

onsdag d. 13. november 2019 kl. 19.00.


Sted: Kantinen på Gribskolen, Stationsvej 10, 3230 Græsted


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsens beretning


3. Fremlæggelse af regnskab


4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse


5. Forslag fra medlemmerne


6. Valg af formand


7. Valg af bestyrelse og suppleant


8. Valg af revisor


9. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes pr. brev eller e-mail til formanden, så de modtages senest 4 dage før generalforsamlingen.


Birkets bedste honning

Efter generalforsamlingen byder foreningen på kaffe og ostemad og vi kårer ”Birkets bedste honning 2019”.


Kåringen foregår ved ”blindsmagning”, så medbring et anonymiseret glas af din bedste honning.


/ Bestyrelsen

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening


Biavl mellem Kattegat og Gribskov


Kronborg Vestre Birks Biavlerforening   -   E-mail: formanden snabela kvbb-biavl.dk   -   Skolebigård: Mårumvej 59, 3230 Græsted