Indkaldelse til generalforsamling 2018

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

 

Biavl mellem Kattegat og Gribskov

Kronborg Vestre Birk Biavlerforening

afholder

ordinær generalforsamling

onsdag d. 21. november 2018 kl. 19.00.

 

Sted: Kantinen på Gribskolen, Stationsvej 10, 3230 Græsted

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

 

2. Bestyrelsens beretning

 

3. Fremlæggelse af regnskab

 

4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse

 

5. Forslag fra medlemmerne

 

6. Valg af formand

 

7. Valg af bestyrelse og suppleant

 

8. Valg af revisor

 

9. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes pr. brev eller e-mail til formanden, så de modtages senest 4 dage før generalforsamlingen.

 

Birkets bedste honning

Efter generalforsamlingen byder foreningen på kaffe og ostemad og vi kårer ”Birkets bedste honning 2018”.

 

Kåringen foregår ved ”blindsmagning”, så medbring et anonymiseret glas af din bedste honning.

 

/ Bestyrelsen

 

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening - E-mail: formanden snabela kvbb-biavl.dk - Skolebigård: Mårumvej 59, 3230 Græsted