Voks og voksklub

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening


Biavl mellem Kattegat og Gribskov

Grøn voks

Med 'grøn' voks menes voks, der bruges til/kommer fra bifamilier der varroabehandles uden brug af medicin eller pesticider. Følger man Danmarks Biavlerforenings strategi for varroabehandling bruger man dronefraskæring og behandling med organiske syre der er naturligt hjemmehørende i biernes miljø. Dvs. primært myresyre og oxalsyre.

Disse bekæmpelsesmidler ophober sig ikke i voksen og de går ikke i honningen. Det er godt for bierne og det er godt for kvaliteten af vores honning.


Siden 2016 har foreningen afleveret og modtaget voks fra Max Guldkjærs/Bibutikken grønne vokspulje i Græsted. Max samarbejder også med Bihuset i Tappernøje om at få valset voks som en grøn pulje.


Grøn voks forudsætter at vi kun afleverer voks til afsmeltning som vi 'kender'. Dvs. køber du en  bifamilie eller voks af ukendt oprindelse, så aflever rammerne i selvstændig pakning og sig det til Max. Så bliver det omsmeltet separat og du får det vekslet til grøn voks.


Vi har fået lavet en kemisk analyse af voksen fra 2017 og her var ingen tegn på pesticidrester eller lignende uønskede stoffer.


Se voksanalyse 2017 >


Side 1: Vurdering: I det analyserede bivoks er der ingen målelige rester.


Læs mere om varroa og voks på biavl.dk


Voksklub

Medlemmer af vores forening har mulighed for at blive medlem af Nordsjællands Voksklub, der er startet af Nordsjællandske Bivenner og Hørsholm Biavlerforening. Formålet med en voksklub er at sikre ren voks uden pesticider - og dermed sunde bier og sund honning til glæde for os og vores kunder. Voksklubben afsmelter og valser kun voks fra egen pulje. Dvs. fra medlemmerne i voksklubben. Det koster ikke noget at være med i Voksklubben.


At Voksklubben fungerer er et fælles ansvar. Medlemmerne kører selv ned med rammerne og opgaven går lidt på skift efter hvem der har tid og mulighed for at køre. Udgifterne til transport deles mellem de medlemmer der afleverer og 'pålægges' pr. ramme eller pr. vokspakke.


KVBB har i 2016 valgt at træde ud af Voksklubben og i stedet støtte den lokale forhandler ved at afsmelte voks og få vasket rammerne her. Et vigtigt argument i det skifte er at Max Guldkjær/bibutikken.dk også arbejder med en grøn vokspulje der kun indeholder afsmeltet voks fra biavlere der behandler varroa efter den sikre strategi og dermed uden pesticider.

Endnu et argument er at spare den lange transport til og fra Tappernøje, samt at få mere fleksibilitet i afleveringen. Læs om afsmeltning og rammer på www.bibutikken.dk


Det er dog stadig muligt at blive en del af Voksklubben sammen med de andre foreninger.


Hent information om Voksklubben:


Vejledning til pakning af rammer  >


Grundig information om klubben  >


Priser 2015  >


Regelsæt  >


Erklæring ved tilmelding  >


Seneste analyse af vokspuljen  >


Send en mail til Mette (formanden@...) hvis du har spørgsmål om Voksklubben.Afsmeltning og aflevering til Bihuset i Tappernøje:


Vores Voksklub afleverer i uge 19 og igen i uge 37.Indlevering og afhentning: 


Afhænger af hvem der har noget til aflevering og hvem der kører.Kronborg Vestre Birks Biavlerforening   -   E-mail: formanden snabela kvbb-biavl.dk   -   Skolebigård: Mårumvej 59, 3230 Græsted