For medlemmer

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening


Biavl mellem Kattegat og Gribskov

For medlemmer


Under Bliv medlem kan du se den lange liste over fordele ved at være medlem af foreningen.


Lokalmedlem - hvis du allerede er medlem af en anden biavlerforening

Er du allerede medlem i en anden forening under Danmarks Biavlerforening kan du blive lokalmedlem ved at indbetale vores lokalkontingent til foreningens bankkonto: 2418 - 0604-412-650.

Lokalkontingentet er 80 kr. Send også en mail til formanden@kvbb-biavl.dk så vi får dig på medlemslisten med e-mail og adresse.


Aktiviteter

Skolebigården tager den meste opmærksomhed i løbet af sommeren, men der kan også blive plads til en fælles udflugt. Enten med kørsel i egne biler eller i fællesskab med naboforeningerne og en lejet bus. Vi har bl.a. været på udflugt til Bybi og til vokssmelteriet i Tappernøje og på besøg hos kollegaer i det sydsvenske.


Vinter - forår

I løbet af vinteren arrangerer vi et til to foredrag eller laver et fællesarrangement med vores naboforeninger.


Vi holder løbende et kursus i et eller andet bi-emne. Vi har bl.a. haft kursus i lysstøbning, sæbefremstilling og dronningproduktion. Bisløjd har også været på programmet, men vi savner nogen der har lyst og evner til at stå for det.


Har du gode ideer eller evner ud i noget med bier, biprodukter og biavl så modtager bestyrelsen gerne forslag og hjælp til at arrangerer noget.


Se planlagte aktiviteter i kalenderen

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening   -   E-mail: formanden snabela kvbb-biavl.dk   -   Skolebigård: Mårumvej 59, 3230 Græsted